Добро дошли!

Помаже Бог браћо и сестре!

Налазите се на интернет презентацији Храма Светог Великомученика и Победоносца Георгија у Бору.

Свака новост која се појави прима се са одређеном дозом неповерења и подозривости, и такво стање траје све дотле докле човек не упозна и не схвати да исту појаву може да користи за своје добро и за добро свога народа.Све што може да се стави у корисну службу Богу и роду, добро је, и од тога не треба бежати.“Све ми је слободно, али није све на корист; све ми је слободно, али нећу да што овлада мноме“ (Прва Кор. 6,12) каже мудри ап. Павле, па тако и ми треба да се потрудимо да све иновације и благодети модерних средстава комуникације користимо за добро, у славу Бога,наше Свете Цркве и нашег народа Српског.

Сајт је још увек у фази израде ,те се стога извињавамо уколико буде одређених проблема у раду.

Share Button

Be the first to comment

Leave a Reply